Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Đài Đáp Lời Sông Núi

Kính mời độc giả nghe Chương trình phát thanh đài Đáp Lời Sông Núi


Youtube:THẢM HỌA ĐỎ BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Youtube: Sự Thật Hồ Chí Minh
Youtube: Ho Chi Minh, The Man and The Myth
Youtube:Cải cách ruộng đất
YoutubeNhân Văn Giai Phẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét